Enskilt avlopp Norrtälje Åkersberga

 

Enskilt avlopp i Norrtälje och Åkersberga


Vi är experter vid byggnation av enskilt avlopp


Enskilt avlopp innebär att avloppet inte är anslutet till det kommunala avloppsnätet. Därför är det viktigt att du har ett enskilt avlopp som uppfyller miljöbalkens alla krav och regelverk. Vi är experter och har lång och bred kunskap om byggnad av enskilt avlopp. Vi utför varje steg i processen av byggandet med stor noggrannhet, och ser till så att alla krav uppfylls! Bland våra referenser kan du se bilder på när vi utför arbetet av enskilt avlopp.

Vi lägger alltid stor vikt vid att alltid göra ett noga utfört arbete, dels för att vi är måna om både våra kunder och om miljön. Ett enskilt avlopp som inte uppfyller de krav som finns är väldigt dåligt för miljön, då utsläpp av orenat vatten ökar risken för smittspridning, övergödning och syrebrist i vattendrag, sjöar och kustvatten. Om kraven inte uppfylls behöver du vidta tuffa åtgärder, åtgärder som vi på Norrtälje Schakt är experter på!

Så om du är i behov av byggnation av enskilt avlopp i Norrtälje och Åkersberga, tveka inte på att kontakta oss!

Förutom enskilt avlopp kan vi även hjälpa dig med dränering, husgrunder, trädgårdsanläggning och allt inom gräv- och schaktarbeten!