Enskilt avlopp Norrtälje Åkersberga

 

Enskilt avlopp i Norrtälje och Åkersberga


Vi är experter vid byggnation av enskilt avlopp


Enskilt avlopp Norrtälje innebär att avloppet inte är anslutet till det kommunala avloppsnätet. Därför är det viktigt att du har ett enskilt avlopp som uppfyller miljöbalkens alla krav och regelverk. Vi är experter och har lång och bred kunskap om byggnad av enskilt avlopp. Vi utför varje steg i processen av byggandet med stor noggrannhet, och ser till så att alla krav uppfylls! Bland våra referenser kan du se bilder på när vi utför arbetet av enskilt avlopp.

Vi lägger alltid stor vikt vid att alltid göra ett noga utfört arbete, dels för att vi är måna om både våra kunder och om miljön. Ett enskilt avlopp som inte uppfyller de krav som finns är väldigt dåligt för miljön, då utsläpp av orenat vatten ökar risken för smittspridning, övergödning och syrebrist i vattendrag, sjöar och kustvatten. Om kraven inte uppfylls behöver du vidta tuffa åtgärder, åtgärder som vi på Norrtälje Schakt är experter på!

Så om du är i behov av byggnation av enskilt avlopp i Norrtälje och Åkersberga, tveka inte på att kontakta oss!

Vad innebär det att ha ett enskilt avlopp Norrtälje & Åkersberga?

Ett Enskilt avlopp Norrtälje är en avloppsanläggning som kort och gott är fristående från det kommunala avloppsnätverket. Enskilt avlopp Norrtälje och Åkersberga är tillståndspliktiga och varje kommun har som tillståndsmyndighet ett ansvar där varje enskilt avlopp måste  få ett speciellt tillstånd för att få anläggas. I många fall är det ett och samma system för ett eller två hushåll, men där finns så klart även enskilda avlopp för större fastigheter eller anläggningar som till exempel stugområden, gruppbostäder, campingplatser osv. Något som är viktigt att notera är att varje enskilt avlopp Norrtälje & Åkersberga också har någon som står ansvarig för verksamheten eller anläggningen vilket i de flesta fall innebär att fastighetsägaren ansvarar för att det egna enskilda avloppet i Norrtälje eller Åkersberga fungerar som det ska och att man följer de riktlinjer enligt tillståndet. Norrtälje Schakt hjälper dig med allt kring enskilt avlopp Norrtälje & Åkersberga. Om du bor i en kommun där du inte är ansluten till det kommunala avloppsnätet är det viktigt att du har ett Enskilt avlopp Norrtälje. Detta är något som vi är experter på här på Norrtälje Schakt. Vi hjälper dig att bygga ett enskilt avlopp som uppfyller alla krav och regler i miljöbalken.

Förutom enskilt avlopp kan vi även hjälpa dig med dränering, husgrunder, trädgårdsanläggning och allt inom gräv- och schaktarbeten!